Productos (6)

Pargo Huachinango

2400 g
$ 1,248.00

Pargo Huachinango Filete

0 g
$ 247.50

Peto Filete

250 g
$ 107.50

Robalo Especial

5000 g
$ 2,750.00

Robalo Filete

250 g
$ 247.50

Villajaiba FIlete

250 g
$ 155.00